Na Ukrainie nadal drożeć prace budowlane


Na Ukrainie nadal drożeć prace budowlane


Ceny na prace budowlano-montażowe (SMR) w Ukrainie w styczniu-kwietniu 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku wzrosła o 12,8%, informuje Państwowa służba statystyki.

Według danych państwowej służby statystyki, najbardziej wzrosły ceny na prace budowlano-montażowe w zakresie budowy obiektów inżynierskich – 18%, a także w zakresie budowy budynków mieszkalnych – o 14,9%.

Mniej wzrosła wartość robót budowlano-montażowych w zakresie wznoszenia kompletnych konstrukcji przemysłowych – o 11%. Przy tym cena SMR w kwietniu 2017 r. w porównaniu z marcem wzrosły o 1,3% (w marcu cena w stosunku do lutego wzrosła o 2,1%).

Największy wzrost cen na SMR w kwietniu zanotowano w zakresie budowy domów mieszkalnych – 1,5%. W służbe statystyki zauważyć, że dane podane bez względu na tymczasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krym, Sewastopol i części strefy przeprowadzenia operacji antyterrorystycznej.

^ Na górę